Dofinansowanie
z UE

Nazwa operacji: Wzmocnienie potencjału produkcyjnego gospodarstwa rybackiego „Cztery Dęby"

Cel operacji: Wzmocnienie potencjału produkcyjnego gospodarstwa rybackiego „Cztery Dęby” poprzez poprawę bezpieczeństwa obiektu oraz montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii

Planowane wyniki operacji: Zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury; wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu

Wartość operacji: 261 412,90 zł

Wkład Funduszy Europejskich: Dofinansowanie 106 265,00 zł, w tym wkład z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 90 325,25 zł

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020

Kontakt

Dane kontaktowe

Gospodarstwo Rybackie "Cztery Dęby"
Łomnica - Folwark 13
64-980 Trzcianka

+48 607 152 420
+48 691 947 067

czterydeby@op.pl

www.czterydeby.pl
www.facebook.com/czterydeby

Mapka dojazdowa

Copyright © 2015 by Cztery Dęby. All rights reserved.